Sử Dụng Tùy Chọn Đối Sánh Từ Khóa

Trong quảng cáo AdWords, việc lựa chọn từ khóa tốt, đúng với đối tượng hướng đến của chiến dịch đóng một vai trò quan trọng quyết định hiệu quả của chiến dịch. Google AdWords cung cấp cho bạn một số lựa chọn đối với từ khóa giúp bạn kiểm soát tốt hơn chiến dịch của bạn. Dưới đây xin cung cấp cho các bạn một số tùy chọn để tối ưu từ khóa cho chiến dịch.

Bạn có thể thêm các tùy chọn đối sánh cho các từ khóa của bạn giúp kiểm soát được những từ nào được tìm kiếm sẽ thì sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị. Được chia ra theo phạm vị từ rộng đến hẹp, bạn sẽ có 4 tùy chọn đối sánh từ khóa: Đối sánh rộng (broad match) và đối sánh thay đổi rộng (broad match modifier), đối sánh cụm từ (phrase match), đối sánh chính xác (exact match) và cuối cùng là đối sánh phủ định (negative match). Hãy nhớ rằng các tùy chọn đối sánh từ khóa chỉ có đối với Mạng tìm kiếm và các kiểu chiến dịch tìm kiếm và Mạng hiển thị.

Nhìn trung, khi bạn sử dụng các từ khóa có lựa chọn đối sánh rộng hơn bạn sẽ nhận được nhiều lượt truy cập tiềm năng hơn những từ khóa bạn đặt, có nghĩa là quảng cáo không chỉ hiển thị khi người dùng search từ khóa bạn chọn cho chiến dịch; khi bạn sử dụng lựa chọn đối sánh từ khóa hẹp hơn thì quảng cáo sẽ hiển thị có liên quan nhiều hơn tới cái mà người dùng tìm kiếm. Hiểu được sự khác nhau giữa các kiểu đối sánh có thể hướng bạn đến việc lựa chọn đúng các lựa chọn từ khóa và giúp bạn cải thiện lợi nhuận đàu tư (ROI)

Để sử dụng một kiểu đối sánh từ khóa nhất định, bạn có thể sử dụng các dấu đặc biết (ngoặc kép ” “, ngoặc vuông [ ], dấu công +). Dưới đây là các khái niệm cụ thể hơn về các loại đôi sánh từ khóa và ví dụ về cách sử dụng.

  • Đối sánh rộng – Broad match: Khi để từ khóa ở kiểu đối sánh này, chỉ cần người dùng tìm kiếm bằng những từ khóa có dạng ngữ pháp có liên quan, từ đồng nghĩa và từ có liên quan với từ khóa mà bạn đặt thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện: Ví dụ: Bạn chọn từ khóa: giày thể thao thì khi người dùng search giày thể thao nam hoặc giày đá bóng hoặc giày chơi thể thao thì quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện.
  • Đối sánh chính xác – Exact match: Khi bạn chọn kiểu đối sánh này, chỉ khi người dùng tìm kiếm chính xác từ khóa mà bạn chọn thì quảng cáo của bạn mới xuất hiện. Khi đưa từ khóa vào trong chiến dịch, từ khóa ở kiểu đối sánh chính xác sẽ nằm trong đấu ngoặc vuông [ ]. Ví dụ: Nếu bạn đặt trong chiến dịch từ khóa là [giày thể thao], quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị khi người dùng search giày thể thao nam hoặc bạn đặt [tennis shoes] thì khi người dùng search tennis shoe thì quảng cáo cũng không hiển thị, mà phải search chính xác như từ bạn đặt: giày thể thao hay tennis shoes.
  • Đối sánh cụm từ – Phrase match: Là kiểu đối sánh mà khi người dùng search từ khóa có chứa hặc đúng với từ khóa bạn chọn thì quảng cáo của bạn sẽ hiển thị, từ khóa ở kiểu đối sánh này sẽ nằm trong dấu nháy kép ” “. Ví dụ trong quảng cáo bạn đặt từ khóa “giầy thể thao” thì khi người dùng search giầy thể thao nam hoặc mua giầy thể thao hoặc mua giầy thể thao giá rẻ thì quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị. Còn nếu như người dùng search giầy da thể thao hoặc giầy chơi thể thao quảng cáo sẽ không hiển thị.
MENU
Coppyright @blog.guuads.com