Sự khác biệt giữa dữ liệu AdWords và dữ liệu bên thứ ba

Khi thực hiện quảng cáo Google AdWords thường mọi người sẽ quan tâm sự khác biệt giữa dữ liệu trong tài khoản AdWords và dữ liệu bên thứ 3: máy chủ web hoặc một phần mềm theo dõi thống kê nào đó. Và khi đó sẽ xảy ra những sự sai lệch về con số mà bạn nhận được, điều này đôi khi gây cho bạn sự ngạc nhiên nhưng chúng không nhất thiết phải là những hoạt động không hợp lệ. Chúng tôi chia sẻ một vài kinh nghiệp để bạn hiểu được tại sao có những sự sai lệch này đồng thời cũng cung cấp các thủ thuật để bạn có thế theo dõi xác minh số nhấp chuột của bạn.

Các lý do khiến tài khoản AdWords của bạn có thể hiện thị nhiều nhấp chuột tổng thế hơn.

Hầu hết các sai lệch giữa thống kê AdWords và nhật ký web của bạn hoặc phần mềm theo dõi của bên thứ 3 xảy ra do các phương pháp của bên thứ ba không thế phát hiện tất cả các nhấp chuật mà quảng cáo của bạn nhận được. Nguyên do của việc này.

– Số nhấp chuột lặp lại: Khách hàng có thế nhấp vào quảng cáo của bạn nhiều lần chẳng hạn như khi so sánh mua sắm hoặc tiến hành nghiên cứu. Phần mềm của bên thứ 3 không thể tính số truy cập lặp lại này cho trang web của bạn. Tuy nhiên miễn là các dạng nhấp chuột không phù hợp với tiểu sử lạm dụng hoặc không hợp lệ chúng sẽ được tính vào thống kê của AdWords.

– Thống kê mạng Google: Google hiển thị quảng cáo trên mạng các sản phẩm và trang web nội dung và tiềm kiếm đang phát triển. Thông thường phần mềm theo dõi không thể nhận biết các nhấp chuột từ các trang web trong mạng của Google được. Những nhấp chuột này thường được gắn với nhãn riêng.

– Giới hạn của trình duyệt: Có các giới hạn đối với khả năng theo dõi lượt truy cập trang web của phần mềm bên thứ ba với các tiêu đề liên kết giới thiệu. Hầu hết trình duyệt internet mới hơn tự động chuyển đến tiêu đề liên kết giới thiệu khhi khách hàng nhấp vào quảng cáo và được đưa đến trang web của bạn. Tuy nhiên mộ khố khách hàng tắt tính năng này trong trình duyệt của họ. Ngoài ra một số proxy và tường lửa kết hợp sẽ loại bỏ tiêu đề liên kết giới thiệu.

– JavaScrip chưa được kích hoạt: Nếu phần mềm theo dõi của bên thứ ba của bạn sử dụng một cookie dể ghi lại tiêu đề liên kết giới thiệu thì các nhấp chuột của quảng cáo xảy ra trong mộ trình duyệt chưa kích hoạt JavaScript sẽ không được theo dõi. Mặt khác tài khoản AdWords của bạn sẽ ghi lại các nhấp chuột xảy ra trong trình duyệt đã được hoặc chưa kích hoạt JavaScript.

– Chuyển hướng: Chuyển hướng trong các trang đích có thể ngăn chặn mã theo dõi khởi chạy và có thể ngăn chặn giải pháp theo dõi của bên thứ 3 nhận diện và tính đúng số nhấp chuột quảng cáo của bạn.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com