Tại sao các phần mở rộng quảng cáo của bạn không xuất hiện

Khi triển khai cài đặt một chiến dịch quảng cáo bạn sử dụng thêm những tính năng mở rộng của quảng cáo. Tuy nhiên khi quảng cáo hiển thị bạn lại không thấy được điều này. Vậy tại sao các phần mở rộng quảng cáo của bạn không xuất hiện? Chúng tôi đưa ra một số lý do cụ thể cho các tiện ích mở rộng.

1. Tiện ích mở rộng liên kết trang web (Ad Sitelink)

Sitelink là liên kết bổ sung có thể xuất hiện cùng với quảng cáo trên trang tìm kiếm. Sitelink xuất hiện theo cặp bên dưới mẫu quảng cáo, nó không phải là link hiển thị của quảng cáo.

Nguyên nhân quảng cáo của bạn không xuất hiện sitelink

– Quảng cáo không xuất hiện ở vị trí cao nhất trên trang tìm kiếm

– Liên kết bạn chọn không đi tới những trang có trên web của bạn

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

2. Tiện ích mở rộng cuộc gọi

Khi bạn thêm số điện thoại của mình vào quảng cáo và bật tiện ích mở rộng cuộc gọi, số điện thoại của bạn sẽ hiển thị bên dưới liên kết có thể nhấp trên điện thoại di dồng. Tiện ích mở rộng cuộc gọi cũng có thể hiện thị trên thiết bị máy PC.

– Nếu bạn đã bật tiện ích mở rộng cuộc gọi bạn có thể nhận được báo cáo chi tiết về các cuộc gọi đã được quay số đến số đó. Tuy nhiên để hiển thị số điện thoại chuyển tiếp, tiện ích mở rộng cuộc gọi của bạn cần nhận được số lượng nhấp chuột tối thiểu trong khoảng thời gian 4 tuần.

Tiện ích mở rộng cuộc gọi

3. Bạn không thấy tiện ích mở rộng vị trí của mình.

Tiện ích mở rộng vị trí có thể xuất hiện cho người gần địa chỉ thực mà bạn đã nhắm mục tiêu, hoặc đã bao gồm vị trí được nhắm mục tiêu trong cụm từ tìm kiếm của họ (ví dụ như “Phần mềm quản lý nhà hàng tại Hà Nội”

Nếu tiện ích mở rộng vị trí của bạn không xuất hiện hãy kiểm tra xem tiện ích này có đủ điều kiện để xuất hiện tại vị trí nơi tìm kiếm được thực hiện. Ví dụ : Nếu tiện ích mở rộng vị trí của bạn tại Hà Nội tuy nhiên trong khu vực này lại không thấy xuất hiện tiện ích mở rộng cuộc gọi bạn hãy kiểm tra lại đã bao gồm Hà Nội trong bán kính của bạn chưa? Nếu bạn không ở vị trí của mà bạn lựa chọn hãy sử dụng công cụ xem trước quảng cáo để xem quảng cáo của bạn sẽ trông như thế nào trong kết quả tìm kiếm Google

Tiện ích mở rộng vị trí địa lý

MENU
Coppyright @blog.guuads.com