Tăng Cường Quảng Cáo Băng Cách Sử Dụng Phần Mở Rộng

Hãy cho các khách hàng tiềm năng của bạn thêm lý do để nhấp chuột vào quảng cáo của bạn bằng việc thêm vào quảng cáo những thông tin về công ty của bạn chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, các đường dẫn đến các trang trong website hay thông tin sản phẩm.

Những thông tin thêm vào đó được gọi là Quảng cáo mở rộng, nó xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn trên Google tìm kiếm và đôi khi cũng xuất hiện trên mạng hiển thị của Google. Thêm phần mở rộng vào quảng cáo sẽ không bị tính phí mà chi phí chỉ tính như clicks thông thường.

Phần quảng cáo mở rộng được tạo riêng cho mỗi chiến dịch (chỉ tạo ở cấp độ chiến dịch). Bạn có thể thiết lập vào trong quảng cáo ngay khi chiến dịch được tạo ra hoặc thiết lập thêm cho các chiến dịch đã có. Thiết lập quảng cáo của bạn để có thể sử dụng quảng cáo mở rộng bao gồm các việc sau đây:

  • Chọn kiểu quảng cáo mở rộng tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh của bạn.
  • Thiết lập quảng cáo mở rộng của bạn
  • Xem thống kê

Các lựa chọn kiểu quảng cáo mở rộng

Chọn một kiểu mở rộng dựa trên nhưng gì bạn muốn mọi người hành động trên trang web khi thấy quảng cáo của bạn hoặc những thông tin mà bạn muốn quảng cáo. Bạn có thể chọn Mở rộng vị trí để hiển thị ra bản đồ dẫn đến công ty của bạn, Mở rộng cuộc gọi nếu muốn khách hàng gọi cho bạn khi thấy quảng cáo (Trên di động)

Dưới đây là môt vài kiểu mở rộng mà bạn có thể dùng để đưa thêm thông tin về công ty của bạn cho khách hàng:

  • Mở rông vị trí (Location extensions): Giúp khách hàng ở gần đó tìm thấy hoặc gọi đến cho cửa hàng gần nhất của bạn hoặc họ biết rõ công ty bạn ở đâu để đến. Xem thêm>>

  • Mở rộng cuộc gọi: Kết nối khác hàng với công ty bạn trực tiếp qua điện thoại: Khi khách hàng tìm kiếm trên điện thoại di động (Smart phone), chỉ cần clicks vào mở rộng cuộc gọi (số điện thoại) trên quảng cáo của bạn thì điện thoại tự động chuyển đến cuộc gọi. Xem thêm tại đây

  • Mở rộng liên kết trang web: Quảng bá thêm các trang khác trên website của bạn ngoài trang đích chính bạn đang quảng cáo. Xem thêm về Mở rộng liên kết trang web

  • Mở rộng sản phẩm: Thêm vào thông tin các sản phẩm khác ngoài cái bạn đang quảng cáo
  • Mở rộng mạng xã hội: Liên kết khách hàng sử dụng Google+ với doanh nghiệp của bạn bằng cách thêm nút Google + vào quảng cáo.
  • Mở rộng cung cấp tự động: Đẩy mạnh các chương trình khuyến mại được đề cập trong văn bản quảng cáo của bạn

Trong bài tiếp chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo các tiện ích mở rộng cho quảng cáo của bạn.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com