Tiện Ích Mở Rộng Sản Phẩm

Tiện ích mở rộng sản phẩm cho phép bạn sử dụng tài khoản trên Trung tâm mua bán Google (Google Merchant Center) để quảng bá các sản phẩm của bạn trực tiếp trên quảng cáo văn bản của Google AdWords. Chúng cũng có thể xuất hiện trên Google tìm kiếm của thiết bị di động m.google.com.vn khi người tìm kiếm sử dụng thiệt bị di động để tìm kiếm. Tiện ích mở rộng sản phẩm không thể hiển thị trên các trang web của mạng hiển thị của Google và mạng tìm kiếm của Google trừ Google và Google Shopping. Để sử dụng tiện ích mở rộng này, bạn cần phải liên kết tài khoản AdWords với tìa khoản Google Merchant Center của bạn. Xem chi tiết tại đây.

Tiện Ích Mở Rộng Sản Phẩm

Tiện ích mở rộng sản phẩm hoạt động thể nào.

Khi quảng cáo AdWords của bạn xuất hiện và tài khoản Google Merchant Center có sản phẩm tương ứng với quảng cáo, phần mở rộng sản phẩm có thể hiển thị, bao gồm ảnh, tiêu đề giá của sản phẩm. Khi khách hàng nhấp chuột vào ảnh sản phẩm hay đường dẫn, họ sẽ được chuyển tới trang đích chứa danh sách sản phẩm này.

Giá nhấp chuột vào mở rộng sản phẩm

Tất cả các clicks vào sản phẩm đều được tính như giá click vào quảng cáo văn bản mà nó đi kèm. Nếu người dùng clicks liền một lúc vào nhiều hơn một link sản phẩm trong 1 quảng cáo trong thời gian ngắn, thì clicks đó được Google cho là click không hợp lệ hay clicks trùng, và chỉ tính là 1 clicks và bạn chỉ mất 1 lần tiền.
Nhớ răng, Google sẽ không tính tiền những khách hàng chỉ bấm vào nút mở rộng để xem sản phẩm mà không clicks vào quảng cáo hay chưa clicks vào link đến trang sản phẩm.

Giám sát hiệu suất của quảng cáo mở rộng sản phẩm.

Bạn có thể dễ dàng giám sát hiệu suất phần mở rộng sản phẩm của bạn trong chiến dịch trong tab Tiện ích mở rộng quảng cáo trong tài khoản Google AdWords. Bạn có thể chỉnh sửa phần mở rộng sản phẩm trong tab này và nó sẽ tự động kích hoạt sử dụng nó với tài khoản đã có của bạn. Bạn có thể xem tỷ lệ CTR (tỷ lệ clicks chuột), độ mở rộng và các chỉ số khác bằng cách tạo bản báo cáo AdWords.

Chúng tôi gợi ý rằng bạn kiểm tra xem quảng cáo của bạn có thường xuyên hiển thị phần mở rộng sản phẩm hay không và so sánh với thống kê hiệu suất giữa lúc quảng cáo không hiện và có hiên phần mở rộng sản phẩm. Cùng với đó so sánh giữa các chiến dịch sử dụng phần mở rộng sản phẩm và quảng cáo khác nhau.

Xem cách cài đặt tiện ích mở rộng sản phẩm cho chiến dịch tại đây

Nguồn tham khảo: Dịch từ AdWords learning center

MENU
Coppyright @blog.guuads.com