Tìm Hiểu Về Điểm Chất Lượng

Điểm chất lượng là số ước tính quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn có liên quan thế nào đối với những người nhìn thấy quảng cáo của bạn. Việc có được điểm chất lượng cao có nghĩa là hệ thống của Google AdWords nghĩ quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn hoàn toàn liên quan và hữu dụng với người đang nhìn vào quảng cáo của bạn. Chẳng hạn như, khi bạn quảng cáo Giấy thể thao, một khách hàng khi tìm kiếm từ khóa “mua giầy thể thao” và thấy quảng cáo của bạn về giầy thể thao và khi người này nhấp chuột vào quảng cáo của bạn, trang web của bạn mở ra trang bán các sản phẩm giầy thể thao. Lúc này quảng cáo của bạn sẽ có điểm chấp lượng tốt.

Bạn có thể xem điểm chất lượng của từng từ khóa trong chiến dịch của bạn và có vài điều có thể giúp bạn cải thiện được điểm chất lượng từ khóa. Xem tại đây

1. Kiểm tra điểm chất lượng

Bạn có thể kiểm tra điểm chất lượng của bạn khi nhìn vào bảng Từ khóa trong chiến dịch của bạn trên tài khoản AdWords. Có 2 cách để kiểm tra điểm chất lượng:
1. Chạy công cụ chuẩn đoán từ khóa
– Đăng nhập vào tài khoản AdWords, vào bảng Chiến dịch
– Chọn bảng Từ khóa
– Clicks vào biểu tượng bên cạnh bất kỳ phần Tình trạng của từ khóa để thấy chi tiết về điểm chất lượng của từ khóa. Bạn cũng có thể thấy các phần: Tỷ lệ nhấp chuột được mong đợi; Mức độ liên quan của quảng cáo; Trải nghiệm trang đích.

2. Kích hoạt cột Điểm chất lượng
– Vào bảng Từ khóa
– Tìm cột Điểm chất lượng trong bảng. Nếu bạn không thấy cột đó trong bảng từ khóa, bạn có thể thêm vào như sau:

  • Vào phần xổ xuống của phần Cột trên thanh công cụ bên trên của bảng từ khóa.
  • Chọn vào Tùy chỉnh các cột và chọn Các thuộc tính rồi nhấn vào nút Thêm bên cạnh Điểm ch.lượng rồi
  • Bấn Lưu để lưu lại

Mỗi từ khóa sẽ có thang điểm từ 1 đến 10, 1 là điểm chất lượng thấp nhất và 10 là điểm cao nhất. Google AdWords sẽ tính lại điểm chất lượng mỗi lần quảng cáo của bạn hợp lệ trong các lần đấu giá quảng cáo điễn ra trong ngày.

3. Cách Google AdWords tính Điểm chất lượng

Mỗi lần ai đó tìm kiếm làm kích hoạt quảng cáo của bạn, Google Adworcs sẽ tính điểm chất lượng dựa vào các yếu tố liên quan đến tài khoản quảng cáo của bạn:
Tỷ lệ nhấp chuột của từ khóa: Mức độ thường xuyên mà từ khóa của bạn có được những nhấp chuột vào quảng cáo.
Tỷ lệ nhấp chuột của URL hiển thị: Mức độ thường xuyên mà bạn nhận được click với URL hiển thị.
Lịch sử tài khoản của bạn: Toàn bộ Tỷ lệ clicks của tất cả các quảng cáo và từ khóa trong tại khoản của bạn
Chất lượng của trang đích: Mức đố liên quan, minh bạch và dễ sử dụng của trang web của bạn với người dùng.
Mối liên quan giữa quảng cáo và từ khóa: Mức độ liên quan của từ khóa với quảng cáo của bạn
Mối liên quan giữa từ khóa và tìm kiếm: Mức độ liên quan giữa từ khóa bạn chọn với cái mà người dùng tìm kiếm
Và một vài các yếu tốt khác nữa.

4. Điểm chất lượng ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Như đã đề cập ở trên, Google AdWords sẽ tính điểm chất lượng mỗi khi có ai đó tìm kiếm với từ khóa mà bạn chọn. Điểm chất lượng này được sử dụng theo nhiều cách tác động lên vài thứ trong tài khoản của bạn:

  • Tiêu chuẩn đấu giá quảng cáo: Điểm chất lượng càng cao thì việc đấu giá từ khóa quảng cáo sẽ tốt hơn và rẻ hơn.
  • Chi phí nhấp chuột thực tế(CPC): Điểm chất lượng cao dẫn đến việc CPC giảm. Có nghĩa là bạn phải trả ít tiền.
  • Giá thầu ước tính trang đầu của từ khóa: Điểm chất lượng càng cao thì giá thầu trang đầu cũng sẽ giảm. Khi điểm chất lượng từ khóa cao thì quảng cáo có nhiều cơ hội hiển thị trên trang đầu tiên của trang kết quả tìm kiếm của Google hơn.
  • Giá thầu ước tính đầu trang của từ khóa: Cũng tương tự như trên, khi từ khóa có điểm chất lượng cao, giá thầu để quảng cáo hiển thị ở đầu trang sẽ giảm và quảng cáo sẽ hiển thị ở vị trí cao hơn trong trang kết.
  • Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao sẽ cải thiện được vị trí quảng cáo của bạn. Có nghĩa là quảng cáo sẽ xuất hiện ở vị trí cao hơn khi điểm chất lượng của từ khóa cao.

Tóm lại, khi điểm chất lượng cao hơn thường thì giá quảng cáo sẽ thấp hơn và vị trí sẽ cao hơn. Khi mối tương quan giữa quảng cáo, từ khóa, trang web và khách hàng tốt, quảng cáo của bạn sẽ được Google đánh giá cao đồng nghĩa với việc chiến dịch của bạn sẽ được cải thiện

Nguồn tham khảo: Google Learning Center

MENU
Coppyright @blog.guuads.com