Tìm Hiểu Về Giá Clicks Thực Tế

Chi phí nhấp chuột thực tế (CPC) là số tiền thực tế bạn phải trả cho mỗi clicks chuột vào quảng cáo, CPC thực tế có thể thấp hơn giá thầu tối đa mà bạn đặt.

Bạn sẽ phải trả số tiền thấp nhất đủ để bạn có được vị trí quảng cáo mong muốn trên trang. Để tính được chi phí nhấp chuột thực tế. Google AdWords sẽ nhìn vào xếp hạng quảng cáo (Ad Rank) của những quảng cáo hiển thị gần quảng cáo của bạn và AdWords sẽ chỉ thu của bạn số tiền ít nhất có thể để cho quảng cáo của bạn đánh bại xếp hạng quảng cáo của đối thủ (Tất nhiên AdWords sẽ căn cứ vào giá thầu của bạn để ra quyết định). Nếu quảng cáo bên dưới của bạn phải trả là 2000đ cho một clicks chuột thì bạn chỉ phải trả khoảng 2050đ cho một click cho dù bạn có đặt giá thầu từ 3000 đ đến 5000 đ cho một click.

Chi phí nhấp chuột thực tế của bạn có thể nhỏ hơn chi phí tối đa – là số tiền cao nhất bạn có thể trả cho mỗi lần nhấp chuột. Có 2 yếu tố ảnh hưởng đến CPC thực tế bạn phải trả đố là: Điểm chất lượng và xếp hạng quảng cáo. Điểm chất lượng là thước đo độ hữu ích của quảng cáo của bạn đối với những người thấy quảng cáo. Có nghĩa là mức độ liên quan giữa từ khóa tìm kiếm, nội dung quảng cáo và nội dung trang đích. Điểm chất lượng được tính dựa trên tỷ lệ clicks vào quảng cáo và các yếu tố khác. Khi điểm chất lượng được xác định, nó sẽ kết hợp với giá CPC tối đa mà bạn đặt để xếp hạng quảng cáo của bạn so với các nhà quảng cáo khác. Sự kết hợp này được gọi là Xếp hạng quảng cáo (Ad rank). Tìm hiểu thêm về Ad rank

Trong quảng cáo AdWords,  sẽ có những quảng cáo phải trả nhiều tiền cho một lần nhấp chuột hơn bạn tuy nhiên quảng cáo đó vẫn xếp hạng sau bạn, đó chính là lý do kiến cho Điểm chất lượng trở thành yếu tố quan trọng giúp cải thiện chi phí quảng cáo.

Để biết được giá nhấp chuột thực tế, hãy nhìn vào cột Giá clicks trung bình(Avg. CPC) trong các bảng bên trong chiến dịch quảng cáo AdWords của bạn, nó thể hiện số tiền trung bình bạn phải trả cho một lần nhấp chuột.

Nguốn tham khảo: Dịch từ  Google Learning Center

MENU
Coppyright @blog.guuads.com