Tổ Chức Các Chiến Dịch Và Quảng Cáo

Bây giờ bạn đã làm chủ được quảng cáo đầu tiên của bạn, bạn đang theo cách của bạn để tạo ra nhiều hơn nữa, phải không? Trước khi bạn làm thế, điều quan trọng là phải biết kiểu thiết kế ba lớp của AdWords. Hiểu biết về các lớp này có thể giúp bạn tổ chức quảng cáo và từ khóa của bạn thành các nhóm quảng cáo và các chiến dịch để AdWords có thể nhắm quảng cáo của bạn đến đúng đối tượng.

AdWords được tổ chức như thế nào?

AdWords được tổ chức theo mô hình 3 lớp: Tài khoản, Chiến dịch và Nhóm quảng cáo

 • Tải khoản của bạn được liên kết tới 1 địa chỉ email (Gmail, Yahoo mail,  Hotmail … đều được)và mật khẩu duy nhất và thông tin thanh toán.
 • Mỗi chiến dịch quảng cáo sẽ có ngân sách và các thiết lập riêng của nó nhằm xác định nơi mà quảng cáo sẽ xuất hiện
 • Nhóm quảng cáo chứa một tập hợp các quảng cáo tương tự (cùng một chủ đề), các từ khóa mà bạn đặt để kích hoạt hiển thị quảng cáo trong nhóm quảng cáo khi người dùng tìm kiếm.

Tổ Chức Tài Khoản AdWords

Tại sao bạn cần tổ chức quảng cáo theo nhóm và chiến dịch?

Khi người dùng tìm kiếm online, họ gõ từ khóa và muốn tìm kiếm các thông tin gần với từ mà họ tìm những quảng cáo không liên quan sẽ ít có cơ hội được khách hàng quan tâm. Để hiển thị quảng cáo có liên hiển thị vơi những người mà bạn muôn tiếp cận, nhóm các quảng cáo liên quan với các từ khóa liên quan. Nói cách khác là tạo ra một nhóm quảng cáo. Một tập hợp các nhóm quảng cáo tạo nên một chiến dịch. Chiến dịch của bạn kiểm soát tổng thể các nhóm quảng cáo của bạn, nơi bạn có thể quyết định sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu cho một nhấp chuột hoặc một chuyển đổi (Conversion), chọn sử dụng mạng hiển thị, chọn vị trí địa lý nơi bạn muốn quảng cáo hiển thị và các cài đặt có tác động đến các nhóm quảng cáo.

Giới hạn của tài khoản AdWords

Dưới đây là giới hạn cho một tại khoản AdWords

 • Tối đa 10.000 chiến dịch (bao gôm chiến dịch đang hoạt động và dừng)
 • Tối đa 20.000 nhóm quảng quảng cáo trong một chiến dịch.
 • Tối đa 10.000 keywords trong một nhóm quảng cáo.
 • Tối đa 300 quảng cáo hiển thị trong một nhóm (bao gồm cả quảng cáo bằng hình ảnh)
 • Tối đa 4 triệu quảng cáo đang hoạt động hoặc dừng trong một tài khoản
 • Tối đa 5 triệu từ khóa cho mỗi tài khoản
 • 10.000 các mục tiêu địa điểm (cả phần lọa trừ) cho một chiến dịch , trong đó có bao gồm trên 500 mục tiêu vùng cho mỗi chiến dịch
 • 100.000 quảng cáo mở rộng cho môi tài khoản
 • 1,3 triệu tham chiếu tới quảng cáo mở rộng cho mỗi tài khoản

Dựa vào các giới hạn này, bạn có thể tổ chức tài khoản một cách tốt nhất và tối ưu nhất. Mỗi chiến dịch bao gồm nhiều nhóm, trong mỗi nhóm có từ 2 đến 3 quảng cáo và từ 10 đến 35 từ khóa cho mỗi nhóm.

Nguồn tham khảo: Google Support

MENU
Coppyright @blog.guuads.com