Trạng thái chiến dịch quảng cáo Google AdWords

Cột “Trạng thái” trong quảng cáo Google AdWords cho bạn biết liệu các chiến dịch của bạn có đang hoạt động hay không và liệu ngân sách của bạn có bị giới hạn hay không. Khi bạn kiểm tra cảnh báo tài khoản và thống kê  cấp cao nhất hãy kiểm tra trạng thái chiến dịch vủa bạn cũng như để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang chạy như mong muốn.

Kiểm tra trạng thái của chiến dịch quảng cáo Google AdWords

Các trạng thái của quảng cáo Google AdWords.

Đủ điều kiện: Hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo.

Bị tạm dừng: Không hoạt động bởi bạn đã tạm dừng quảng cáo. Tạm dừng chiến dịch nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục.

Đã xóa: Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa quảng cáo. Xóa chiến dịch có nghĩa là quảng cáo không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được kích hoạt lại.

Đang chờ xử lý: Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày tương lai.

Đã kết thúc: Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch quảng cáo.

Bị tạm ngưng: Không hoạt động bởi vì số dư tài khoản trả trước đã hết. Tài khoản bị tam ngưng không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi số tiền bổ sung được thêm trong thanh toán.

Bị giới hạn ngân sách: Hoạt động nhưng chỉ thỉnh thoảng mới hiện thị quảng cáo do những ràng buộc về ngân sách. Bạn có thể di chuột qua hình biểu tượng  bong bóng cạnh trạng thái để xem “Ngân sách được đề xuất” của mình

MENU
Coppyright @blog.guuads.com