Từ khóa phủ định trong quảng cáo Google AdWords

Từ khóa phủ định trong quảng cáo Google AdWords chỉ ra cho Google biết rằng không hiển thị quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khóa đó.

  • Ví dụ thêm từ khóa “miễn phí” làm từ khóa phủ định trong chiến dịch quảng cáo Google của bạn là bạn đã cho Google biết không cho hiển thị quảng cáo khi người dùng tìm kiếm với cụm từ có chứa “miễn phí”. Trên Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn ít có khả năng xuất hiện trên trang web khi từ khóa phủ định của bạn khớp với nội dung trang web.
  • Cụm từ tương tự là từ khóa phủ định, một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa được sử dụng để mô tả từ khóa phủ định.
  • Thêm từ khóa phủ định bằng cách nhấp vào tab “Từ khóa phủ định” như hình bên dưới
Đặt từ khóa phủ định cho quảng cáo Google AdWords
  • Từ khóa phủ định là một phần quan trọng của mỗi chiến dịch bởi vì chúng giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện cho những người đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Cấp kiểm soát được thêm vào này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ nhấp (CTR), giảm giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC) và tăng ROI của bạn.
MENU
Coppyright @blog.guuads.com