Xử lý khi quảng cáo Google AdWords bị từ chối

Trong quá trình thực hiện quảng cáo hoặc bạn mới setup quảng cáo có thể có trường hợp quảng cáo của bạn bị từ chối không thể chạy được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi quảng cáo Google AdWords của bạn bị từ chối.

– Việc đầu tiên bạn hãy kiểm tra xem quảng cáo của bạn có vi phạm những chính sách của Google đề ra không? Nếu như mọi việc đều tuân thủ chính sách quảng cáo của Google.

1. Gửi lại quảng cáo của bạn để xem xét.

Để gửi lại một quảng cáo đơn lẻ để xem xét, bạn chỉ phải chỉnh sửa và lưu lại quảng cáo. Sau đó quảng cáo của bạn sẽ được gửi đến hệ thống của Google để xem xét.

– Di chuyển tới tab quảng cáo

– Di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn gửi lại, rồi sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì bền cạnh quảng cáo của bạn.

– Thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho quảng cáo và nhấp vào “Lưu“.

– Việc xem xét này thông thường mất khoảng 3 ngày làm việc.

2. Gửi lại chiến dịch để xem xét trang web

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối vì các vấn đề trên trang web hoặc Url đích của quảng cáo bạn có thể gửi toàn bộ chiến dịch quảng cáo để Google xem xét.

– Chuyển đến tab “Chiến dịch” và chọn chiến dịch cần gửi báo cáo.

– Chọn tab “Quảng cáo“.

– Hãy xem cột trạng thái và nhấp vào hình bên cạnh “Bị từ chối

– Nhấp vào”Gửi lại chiến dịch của tôi để xem xét” (Lưu ý liên kết này chỉ xuất hiện khi quảng cáo của bạn bị từ chối vì vấn đề đối tới trang web của bạn)

– Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để gửi lại quảng cáo bị từ chối trong chiến dịch đó.

– Cột trạng thái sẽ sớm phản ánh thay đổi về trạng thái phê duyệt – cột này sẽ thay đổi từ trạng thái “Bị từ chối” sang “đủ điều kiện” hoặc “Đang xem xét“.

 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn vi phạm những chính sách quảng cáo Google AdWords.

– Quảng cáo bị từ chối: Quảng cáo không tuân thủ chính sách mà Google đưa ra. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được xử lý và quảng cáo được chấp thuận.

– Vô hiệu tên miền: Google có thể tạm ngưng trang web vi pham chính sách này, nghĩa là trang web có thể không còn được quảng cáo AdWords cho đến khi các vấn đề được xử lý.

– Tam thời ngưng tài khoản: Tài khoản có thể tạm nưng nếu bạn có nhiều vi phạm hặc một vi phạm nghiêm trong . Nếu như điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ nguiwngf chạy và Google không thể chấ nhận quảng cáo từ tài khoản đó nữa. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị ngưng khi thiết lập.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com