Chọn đối sánh từ khóa quảng cáo AdWords

Đối sánh từ khóa có tác dụng là kiểm soát những tìm kiếm có thể kích hoạt quảng cáo AdWords online của bạn. Nếu từ đối sánh càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập càng nhiều và ngược lại.
 Chọn đối sánh từ khóa quảng cáo AdWords

Các loại đối sánh phổ biến

Có bốn loại đối sánh từ khóa, mỗi tùy chọn chỉ rõ một cách khác nhau cho một từ khóa tương tác với các tìm kiếm. Bằng cách áp dụng tùy chọn đối sánh thích hợp cho từ khóa, bạn có thể đạt được mục tiêu thu nhập một cách tối ưu nhất. Một số tùy chọn, bạn sẽ nhận diện được nhiều hiện diện quảng cáo hơn và với một số khác, bạn sẽ nhận ít hiện diện hơn nhưng nó có tiềm năng nhấp nhiều cú click chuột.
Đối sánh từ khóa mở rộng: đây là một loại đối sánh từ mở rộng mang lại nhiều lượt truy cập hơn cho phép quảng cáo của bạn hiển thị tìm kiếm trên các cụm từ khóa tương tự và những biến thể của nó.
Đối sánh phủ định: khi bạn chọn một từ khóa rồi bạn đặt từ khóa phủ định cho từ khóa ban đầu thì đảm bảo rằng quảng cáo AdWords của bạn sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa từ khóa phủ định. Đối với loại đối sánh này thì được dùng phổ biến nhất khi tài khoản của bạn chứa nhiều từ khóa đối sánh rộng. Ý tưởng để thêm bất kỳ biến thể từ khóa nào liên quan mà bạn thấy trong báo cáo truy vấn tìm kiếm hoặc công cụ từ khóa như một từ phủ định.
Đối sánh với các cụm từ: quảng cáo từ khóa của bạn sẽ hiển thị cho các truy vấn bao gồm từ chính xác hoặc biến thể liên quan và bổ sung cho cụm từ đó. Nếu bạn nhập từ khóa trong dấu ngoặc kép, thì quảng cáo AdWords của bạn có khả năng xuất hiện khi người dùng tìm kiếm theo các cụm từ. Có nghĩa, đối sánh cụm từ nhắm đến mục tiêu nhiều hơn đối sánh mở rộng nhưng linh động hơn.
Đối sánh chính xác: loại đối sánh này cho phép hiển thị chính xác cụm từ đó hoặc biến thể gần đúng và không có từ liên quan nào khác đến từ khóa đó.
quảng cáo AdWords
Khi bạn sử dụng đối sánh mở rộng thì sau khoảng 3 – 7 ngày, hãy xem những báo cáo cụm từ truy vấn cụm từ đã kích hoạt quảng cáo. Nếu cụm từ nào có tiềm năng cáo thì bạn nên thêm vào danh sách từ khóa còn những từ nào không liên quan thì phủ định từ khóa đó để nhận được nhiều lượt tìm kiếm hơn.
Hãy tham gia khóa học quảng cáo Google AdWords của GuuAds do CEO Mr. Đại Hoàng trực tiếp giảng dạy. Bạn sẽ được tiếp thu nhiều kiến thức để chạy Google AdWords, nhận nhiều lượt tìm kiếm, tăng khả năng bán hàng và còn nhiều hơn thế nữa.
Thông tin khóa học vui lòng liên hệ qua
website: https://guuads.com,
email: info@guuads.com
Mobile: 0963967999
MENU
Coppyright @blog.guuads.com